Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Legitymacje studenckie

Legitymacje przedłużane będą grupowo wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie ubezpieczenia OC i NW.

Starostowie grup proszeni są o kontakt z opiekunami kierunków celem ustalenia terminu złożenia legitymacji do przedłużenia ich ważności.