Katedra Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Sylabusy

Sylabus Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych Kardiologia i kardiochirurgia_ fizjoterapia jedn.ST_NST fizjo (110 KB)

Sylabus praktyki Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych kardiologia (95 KB)

Sylabus Promocja zdrowia_terapia zajęciowa I stopień stacjonarne (30 KB)

Sylabus Choroby wewnętrzne_ elektroradiologia_niestacjonarne (90 KB)

Sylabus Edukacja terapeutyczna_fizjoterapia_jednolite mgr (31 KB)

Sylabus Edukacja zdrowotna_ terapia zajęciowa I stopień stacjonarne (31 KB)

Sylabus Kardiologia i kardiochirurgia_ fizjoterapia jedn.ST_NST (120 KB)

Sylabus Opieka i edukacja terapeutyczna _pielęgniarstwo _II stopień (33 KB)

Sylabus Poradnictwo pielęgniarskie_pielęgniarstwo_ II stopień stacjonarne (33 KB)

Sylabus Programy zdrowotne_pielęgniarstwo II stopien (99 KB)

Sylabus Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Dietetyka_ I stopnia (30 KB)

Sylabus Nursing  Health Promotion (49 KB)

Sylabus PhysiotherapyTherapeutic Education (76 KB)