Katedra i Zakład Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Sylabusy

 1. Coaching w promocji zdrowia – położnictwo 1 rok, II st. stacjonarne i niestacjonarne (128 KB)
 2. EBN – Evidence based nursing – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. stacjonarne (613 KB)
 3. EBN – Evidence based nursing – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. niestacjonarne (613 KB)
 4. EBN – Evidence based nursing – położnictwo, 1 rok, II st. stacjonarne i niestacjonarne (174 KB)
 5. EBN w praktyce – położnictwo, 1 rok, II st. stacjonarne i niestacjonarne (176 KB)
 6. Edukacja terapeutyczna – optometria, 1 rok, II st. stacjonarne (586 KB)
 7. Edukacja terapeutyczna – położnictwo, 1 rok, II st. stacjonarne (177 KB)
 8. Komunikacja kliniczna – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. stacjonarne (466 KB)
 9. Komunikacja kliniczna – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. niestacjonarne (613 KB)
 10. Komunikacja kliniczna – położnictwo, 1 rok, II st. stacjonarne i niestacjonarne (127 KB)
 11. Komunikowanie społeczne w ochronie zdrowia – biotechnologia, 1 rok, I st. stacjonarne (121 KB)
 12. Poradnictwo zdrowotne – edukacja terapeutyczna, pielęgniarstwo, 1 rok, II st. stacjonarne (616 KB)
 13. Poradnictwo zdrowotne – edukacja terapeutyczna, pielęgniarstwo, 1 rok, II st. niestacjonarne (616 KB)
 14. Programy w promocji zdrowia kobiety i rodziny – położnictwo, 1 rok, II st. stacjonarne (130 KB)
 15. Programy zdrowotne – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. niestacjonarne (383 KB)
 16. Programy zdrowotne – pielęgniarstwo, 1 rok, II st. stacjonarne (104 KB)
 17. Promocja zdrowia – audiofonologia, 3 rok, I st. stacjonarne (133 KB)
 18. Promocja zdrowia – elektroradiologia, 3 rok, I st. niestacjonarne (134 KB)
 19. Promocja zdrowia – elektroradiologia, 3 rok, I st. stacjonarne (133 KB)
 20. Promocja zdrowia – fizjoterapia, I st. stacjonarne i niestacjonarne (485 KB)
 21. 20 Promocja_zdrowia_i_edukacja_prozdrowotna_1r_rat_I_st_S (166 KB)
 22. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna – dietetyka, 1 rok, I st. stacjonarne i niestacjonarne (209 KB)
 23. Promocja zdrowia w oparciu o EBM – zdrowie publiczne, 3 rok, I st. stacjonarne (272 KB)
 24. Promocja zdrowia – pielęgniarstwo, 1 rok, I st. stacjonarne (273 KB)
 25. Promocja zdrowia – położnictwo, 1 rok, I st. stacjonarne (202 KB)
 26. Seminarium magisterskie – pielęgniarstwo, st. stacjonarne – dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK (283 KB)
 27. Seminarium magisterskie – pielęgniarstwo, st. stacjonarne – dr Anna Andruszkiewicz (283 KB)