Katedra Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Historia

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia została powołana z dniem 03.04.2002 roku zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej.

Pierwszym kierownikiem był dr hab. Piotr Burduk, prof. nadzw. AM, a po jego śmierci stanowisko to objął w 2004 roku prof. dr hab. Lech Walasek. Po przejściu prof. Lecha Walaska na emeryturę od roku 2009 zespołem kierował prof. dr hab. Aleksander Goch.

Obecnie kierownikiem Katedry od 01.10.2014 roku  jest prof. dr hab. Aldona Kubica.

W Katedrze zatrudnieni są: na stanowisku adiunkta- dr Piotr Michalski i dr Agata Kosobucka-Ozdoba, na stanowisku asystenta:  dr Łukasz Pietrzykowski,  lek. Jakub Ratajczak, lek. Michał Siedlaczek

 

Z dniem 01.10.2019 roku Katedra i Zakład Promocji Zdrowia zmieniła nazwę na Katedra Promocji Zdrowia.