Katedra Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Historia

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia została powołana z dniem 03.04.2002 roku zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej.
Pierwszym kierownikiem był dr hab. Piotr Burduk, prof. nadzw. AM, a po jego śmierci stanowisko to objął w 2004 roku prof. dr hab. Lech Walasek. Po przejściu prof. Lecha Walaska na emeryturę od roku 2009 zespołem kierował prof. dr hab. Aleksander Goch. Obecnie kierownikiem Katedry od 01.10.2014 r. jest dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica, prof. UMK.

W Katedrze zatrudnieni są: na stanowisku adiunkta: dr n. med. Anna Andruszkiewicz, asystenta: mgr Marta Nowik, mgr Agata Kosobucka, dr n. o zdr. Piotr Michalski i mgr Łukasz Pietrzykowski.