Katedra Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Granty i projekty

Nazwa projektu: “ELLAN – European Later Life Active Network” (Europejska Sieć Aktywnej Późnej Starości)
Projekt dotyczy kompetencji pielęgniarek i innych osób pracujących ze starszymi pacjentami.

Okres realizacji: 1.10.2013 – 30.09.2016
LLP Erasmus – Academic Networks (Program ERASMUS, Sieć Akademicka), EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Agencja Wykonawcza do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego)

Budżet projektu: 799.612 EUR (dofinansowanie 599.709 EUR), budżet Collegium Medicum UMK 17.775 EUR (dofinansowanie 13.331 euro)
Koordynator projektu: Savonia University of Sciencies Kuopio, Finland