Katedra Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Asystenci Katedry uczestniczyli w:

  1. Redagowaniu pierwszego w Polsce podręcznika dla studentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, „Podstawy pielęgniarstwa i badań fizykalnych” pod red. B. Ślusarskiej i D. Zarzyckiej,
  2. Opracowywaniu standardu kwalifikacji zawodowych pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i opieki paliatywnej,
  3. Dr Anna Andruszkiewicz jest współredaktorem podręcznika Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2008, oraz II część podręcznika: Praktyczne aspekty promocji zdrowia w pracy pielęgniarki i położnej. Wydanej przez PZWL 2010 r.
  4. Dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK jest współautorem publikacji: Choroba wieńcowa: broszura edukacyjna dla pacjentów i ich rodzin, CM UMK 2006.

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia prowadzi również działalność na rzecz środowiska i współpracuje z wieloma szkołami i przedszkolami w obrębie miasta. Podjęto również współpracę z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, realizując wspólne projekty np. prowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach nt. „Czyste powietrze wokół nas” oraz szeroką akcję antynikotynową obejmującą różne grupy odbiorców, a także działania edukacyjne nt. „Zdrowia kobiety”.

Katedra prowadzi zajęcia z zakresu:
Promocji zdrowia dla studentów kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo studia Iº, oraz Edukacja terapeutyczna i Komunikacja kliniczna, Programy zdrowotne dla studiów IIº. Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, dla studentów kierunków: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne studia Iº, dla studentów kierunku: Dietetyka studia Iº zajęcia z Edukacji zdrowotnej oraz Poradnictwa zdrowotnego dla studentów kierunku: Pielęgniarstwo studia IIº. Na kierunku Zdrowie Publiczne studia IIº zajęcia z zakresu Promocji Zdrowia.