Katedra Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Narzędzia badawcze / Research tools

Narzędzia badawcze wykorzystywane w Katedrze i Zakładzie Promocji Zdrowia:
Do każdego narzędzia przygotowano wersję w języku polskim i angielskim.
Stosowane narzędzia są zwalidowane (artykuły dotyczące walidacji umieszczono poniżej kwestionariuszy).

The research tools used in the Department of Health Promotion:

For each of the tools, a Polish- and an English-language version has been prepared.
The tools which are used have been validated (articles related to their validation are located below the questionnaires).


ACDS
SKALA ADHERENCE W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
THE ADHERENCE IN CHRONIC DISEASES SCALE

Wersja polska (33 KB)    English version (617 KB)

Walidacja/Validiation (126 KB)


FCIS
SKALA FUNKCJONOWANIA W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ
THE FUNCTIONING IN THE CHRONIC ILLNESS SCALE

Wersja polska (118 KB)  English version (95 KB)

Walidacja/Validiation (167 KB)


RHDS-MIS
SKALA GOTOWOŚCI DO WYPISU ZE SZPITALA U PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO
THE READINESS FOR HOSPITAL DISCHARGE AFTER MYOCARDIAL INFARCTION SCALE

Wersja dla pacjenta/The version for a patient:

Wersja polska (47 KB)   English version (46 KB)

Wersja dla badacza/The version for a researcher:

Wersja polska (58 KB)  English version (52 KB)

Walidacja/Validiation (201 KB)