Katedra Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Studenckie Koło Naukowe

Z dniem 1 września 2012 r. przy Katedrze i Zakładzie Promocji Zdrowia zostaje powołane Studenckie Koło Naukowe.

Opiekunem Koła jest dr Piotr Michalski.

Zgłoszenia chętnych proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: kizpromzdr@cm.umk.pl