Katedra Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Studenckie Koło Naukowe

Z dniem 1 września 2012 r. przy Katedrze i Zakładzie Promocji Zdrowia zostaje powołane Studenckie Koło Naukowe.
Opiekun Koła: dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK

Zgłoszenia chętnych proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekrluk@cm.umk.pl