Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-23
zpsychrehab@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
pok. 26
tel. 52 585-58-23

zpsychrehab@cm.umk.pl