ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej


Zakład prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Prace badawcze dotyczą doskonalenia systemu rehabilitacji w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych w perspektywie całego życia oraz relacji pacjent – personel medyczny. W badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym przyjmuje się podejście biopsychospołeczne. Jest ono rozwinięciem podejścia biomedycznego w stosunku do człowieka chorego i niepełnosprawnego. Umożliwia to upodmiotowienie pacjenta, czyli traktowania go jako osoby z problemami zdrowotnymi, a nie traktowanie jedynie jako chorej lub niepełnosprawnej oczekującej na wyleczenie. Zapobiega to postawie biernej pacjenta oczekującego na wyleczenie bez ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wynik leczenia i rehabilitacji oraz prozdrowotny styl życia.