Pracownicy Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-23
zpsychrehab@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej

p.o. Kierownika - dr Kinga Sobieralska-Michalak

dr Kinga Sobieralska-Michalak
dr Agnieszka Woźniewicz