Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-23
zpsychrehab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej

p.o. Kierownika - dr Kinga Sobieralska-Michalak

dr Kinga Sobieralska-Michalak
dr Agnieszka Woźniewicz