ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zdrowie środowiskowe

Cele kształcenia w dziedzinie zdrowia środowiskowego (wyciąg z programu specjalizacji)

Celem kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie zdrowia środowiskowego jest przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie, którzy w oparciu o uzyskaną wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, toksykologii, epidemiologii, ekologii, organizacji i zarządzania, socjologii, psychologii społecznej wykażą się umiejętnością identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, znajomością metod eliminacji i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe, wdrażania skutecznego zapobiegania niekorzystnym zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń zdrowia, komunikowania o ryzyku.
Zdobycie specjalizacji umożliwia prowadzenie badań problemów zdrowia środowiskowego, szkolenia specjalistycznego, szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy międzyresortowej i międzynarodowej, sprawowanie funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia środowiskowego w trybie podstawowym skierowane jest do absolwentów następujących kierunków studiów:

 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • dietetyka
 • inżynieria środowiskowa
 • ochrona środowiska
 • socjologia
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • zdrowie publiczne

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia środowiskowego w trybie uzupełniającym skierowane jest do osób posiadających specjalizację Io w:

 • analityce sanitarnej
 • higienie i epidemiologii
 • medycynie społecznej

Program podstawowy (196 KB)
Program uzupełniający (189 KB)
Regulamin specjalizacji (648 KB)

Kursy specjalizacyjne:
Kliknij aby zapisać się na kurs – stmkpiez@cm.umk.pl