ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zdrowie publiczne

Cele kształcenia w dziedzinie zdrowia publicznego (wyciąg z programu specjalizacji)

Celem kształcenia i zdobywania specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego dla osób uprawnionych jest wyposażenie w wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych, a także specjalistycznych w instytucjach realizujących zadania w szeroko rozumianym zdrowiu publicznym. Zasadniczym celem kształcenia jest również stworzenie środowiska profesjonalistów realizujących zadania w zakresie zdrowia publicznego na następujących szczeblach:

 • administracji rządowej samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych;
 • nadzoru sanitarnego, a w szczególności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ochronie przed środowiskowymi zagrożeniami;
 • publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • w instytucjach zarówno publicznych i niepublicznych promujących zdrowy styl życia; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego w trybie podstawowym skierowane jest do absolwentów następujących kierunków studiów:

 • administracja
 • biologia
 • biotechnologia
 • chemia
 • dietetyka
 • inżynieria środowiskowa
 • ochrona środowiska
 • politologia
 • prawo
 • psychologia
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • socjologia
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • zarządzania
 • zdrowie publiczne

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego w trybie uzupełniającym skierowane jest do osób posiadających specjalizację Io w:

 • analityce sanitarnej
 • higienie i epidemiologii
 • medycynie społecznej
 • organizacji pomocy społecznej
 • psychologii klinicznej
 • rehabilitacji ruchowej

Program podstawowy (238 KB)
Program uzupełniający (238 KB)
Regulamin specjalizacji (612 KB)

Kliknij aby zapisać się na kurs – stmkpiez@cm.umk.pl