Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Regulacje dotyczące funkcjonowania uczelni. Zasady organizacji zajęć dydaktycznych - aktualizacja 20.01.2021 r.

obrazek: fot.pixabay]
fot. pixabay

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 >>

Zarządzenie nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu>>

Zarządzenie Nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a Toruniu  z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021>>

Zarządzenie Nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Zarządzenie nr 228 Rektora UMK w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK na obszarze czerwonym>>

Zarządzenie nr 231 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym >>

Zarządzenie nr 30 Kanclerza UMK w sprawie zasad funkcjonowania na obszarze czerwonym administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi>>

Zarządzenie nr 236 Rektora UMK z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu >>

 

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 8. 01.2021 r.  - kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 >> 

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 3. 11.2020 r.  - przywrócenie zajęć realizowanych w CSM >> 

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 27.10.2020 r.  - zawieszenie zajęć realizowanych w formie tradycyjnej >> 

Informacja Dziekana WNoZ >>

Wykaz zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej >>

Wykaz zajęć praktycznych wymagających wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu
w semestrze letnim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu >>

pozostałe wiadomości