ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii

Osoba kończąca studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii potrafi omawiać teoretyczne podstawy muzykoterapii oraz związki pomiędzy wykorzystaniem muzyki w formie aktywnej i receptywnej, a aktywnością człowieka w różnych sferach życia, szczególnie w zakresie psychoemocjonalnego dobrostanu. Potrafi postawić diagnozę potrzeby zastosowania działań z zakresu muzykoterapii oraz dobrać odpowiednią metodę do interwencji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii muzykoterapii i możliwości działań z nią związanych. Zna podstawy historii muzyki, literatury muzycznej, instrumentoznawstwa oraz najważniejszych twórców i wykonawców poszczególnych epok. Posiada umiejętności w zakresie prawidłowego operowania głosem oraz gry na prostych instrumentach muzycznych (małe instrumenty perkusyjne, harmonijka ustna). Zna podstawy teorii muzyki. Wie czym jest dźwięk i jego elementy. Potrafi dobrać materiał muzyczny do różnego rodzaju zajęć. Zna najważniejsze metody muzykoterapeutyczne i ich twórców. Potrafi ocenić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania poszczególnych technik i wie, kiedy zwrócić się o pomoc do eksperta. Absolwent charakteryzuje pojęcia związane ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością oraz z podstawowymi mechanizmami społecznymi. Potrafi stosować ćwiczenie ruchowe w muzykoterapii. Zna możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z różnymi grupami odbiorców. Zna miejsce muzykoterapii w arteterapii i terapii zajęciowej.

 

Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  społeczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr sztuki Michalina Radzińska
 Koszt studiów 3000 PLN

program studiów – muzykoterapia (236 KB)

plan studiów – muzykoterapia (52 KB)

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  marzec 2020 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Adresaci studiów podyplomowych: Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i / lub licencjata, z zakresu: zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, sztuk plastycznych, instrumentalistyki, edukacji muzycznej, teorii muzyki, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, domów kultury, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów do 28 lutego 2020 r.
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl