ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Cele kształcenia w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (wyciąg z programu specjalizacji)

Ogólnym celem kształcenia i zdobywania specjalności w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest nabycie i pogłębienie wiedzy oraz zdobycie wszystkich tych umiejętności, które pozwolą specjaliście z tego zakresu na odgrywanie kluczowych ról we wszystkich procesach związanych z szeroko rozumianą promocją zdrowia i edukacją zdrowotną zarówno poszczególnych osób, jak i całych zbiorowości ludzkich. Zasadniczym celem kształcenia w ramach tej specjalizacji jest między innymi stworzenie środowiska profesjonalistów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, którzy będą mogli – po ukończeniu pełnego cyklu szkoleniowego, pracować w administracji publicznej rządowej, samorządowej oraz w placówkach ochrony zdrowia lub opieki społecznej.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w trybie podstawowym skierowane jest do absolwentów następujących kierunków studiów:

 • biologia
 • dietetyka
 • fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa)
 • pedagogika specjalna
 • psychologia
 • socjologia
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • zdrowie publiczne

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w trybie uzupełniającym skierowane jest do osób posiadających specjalizację Io w:

 • higienie i epidemiologii
 • medycynie społecznej
 • organizacji pomocy społecznej
 • psychologii klinicznej
 • rehabilitacji ruchowej

Program podstawowy (201 KB)
Program uzupełniający (201 KB)
Regulamin specjalizacji (648 KB)

Kursy specjalizacyjne:

Kliknij aby zapisać się na kurs – stmkpiez@cm.umk.pl