Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Procedura wystawienia faktury za opłatę szkolenia specjalizacyjnego

  1. Faktury za specjalizację wystawiane są każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  2. W celu uzyskania faktury należy każdorazowo wypełnić druk do wystawienia faktury (27 KB) i przesłać na adres e-mail: finanse@cm.umk.pl lub faksem 52 585-35-02.
  3. W przypadku braku pisemnej prośby o fakturę lub przekroczenie 7 dni od daty zaksięgowania przelewu powoduje nie wystawienie przez Dział Finansowy CM powyższego dokumentu.
  4. Jeśli opłaty za uczestnictwo w specjalizacji dokonuje pracodawca lub inna instytucja (sponsor) w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko słuchacza szkolenia oraz nazwę specjalizacji.