Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

W ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 na realizację projektu
„Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”
– Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNY KURS DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CM UMK

TRWA REKRUTACJA NA KURS SPECJALISTYCZNY:
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Wnioski o rozpoczęcie szkolenia należy składać poprzez platformę SMK
Termin zgłoszeń w systemie SMK do 10 czerwca 2018 r.

Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i udziału w projekcie udziela:
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek tel. 52 585-58-30(29).

REKRUTACJA:

Na poniższe kursy prowadzany jest nabór ciągły.

TRWA REKRUTACJA NA NASTĘPUJĄCE KURSY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

Kursy specjalistyczne:

Kursy kwalifikacyjne:

Rejestracja na wszystkie kursy od dnia 1.07.2017 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu SMK.

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

  1. HARMONOGRAMY ZJAZDÓW >>
  2. Informacje o programie (409 KB)
  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór (49 KB)

Kontakt z Zakładem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek


Projekt pn. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój