Zakład Neurotraumatologii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-34
neurotrauma@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Maciej Śniegocki

dr Krzysztof Nicpoń
dr Wojciech Smuczyński