Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

cel powołania i zadania (213 KB)

skład osobowy (962 KB)

harmonogram spotkań (133 KB)