Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Przed rozpoczęciem praktyk studenckich

Zdjęcie ilustracyjne
fot. M. Kowalikowski

 

Szanowni Studenci!

 

uprzejmie informujemy, że z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym jednostki przyjmujące na praktyki będą wymagały przedłożenia przez studenta informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

 

Wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można składać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego ( ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz (pok. 9), tel. 52 32 53 174:

  • drogą elektroniczną przez system e-KRK;
  • drogą pocztową;
  • osobiście:
    -
     w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00     (przerwa w godz. 12.15 - 12.30),
    - od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00    (przerwa w godz. 12.15 - 12.30).

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego dostępne są na stronie:

https://bydgoszcz.so.gov.pl/artykul/52/106/zapytania-o-karalnosc-krk

 

Po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Karnego, każdy student realizujący praktyki zobowiązany jest o niezwłoczne dostarczenie informacji do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Brak w/w informacji skutkować będzie brakiem wydania porozumienia na praktyki realizowane we własnym zakresie lub brakiem skierowania na praktyki orgaznizowane przez Wydział.

 

 

pozostałe wiadomości