Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z fizjoterapii

Uśmiechnięta absolwentka studiów w todze i z dyplomem w ręce.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z redakcją czasopisma “Physiotherapy Review” zapraszają tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Chcemy wspierać absolwentów i zachęcać ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (140 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2022/2023.

 

Regulamin konkursu

Załącznik 1 do regulaminu

Załącznik 2 do regulaminu

Załącznik 3 do regulaminu

Załącznik 4 do regulaminu

 

Więcej informacji >>

pozostałe wiadomości