Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. pixabay

Uprzejmie informuję, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie proponowane w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOS  rozpoczyna się 10 dni przed rozpoczęciem semestru i trwa 21 dni. 

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć ogólnouniwersyteckich >>

Przypominamy jednocześnie, że alternatywą dla zajęć ogólnouniwersyteckich są Wykłady kursowe dla studentów WNoZ.

Prowadzone są one w sposób zdalny asynchroniczny przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykładów kursowych opublikowane zostaną w terminie późniejszym.

pozostałe wiadomości