Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wykłady kursowe 2023/2024

studenci przy laptopie
fot. J. Tyburczy

 Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie/kursowe w roku akademickim 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zajęcia można realizować przez cały rok akademicki, niezależnie na jaki semestr wykład/wykłady zostały przypisane w planie studiów. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2023/2024 student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

 • na kierunku elektroradiologia: 8 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz. -II rok + 4 x 15 godz. – III rok);
 • na kierunku dietetyka: 4 wykładów  ogólnouniwersyteckich /kursowych (4 x 15 godz - II rok);
 • na kierunkach: audiofonologia, terapia zajęciowa: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich /kursowych (2 x 15 godz - II rok);
 • na kierunku: ratownictwo medyczne:1 wykład ogólnouniwersytecki/kursowy (1 x 15 godz. - II rok);

na studiach II stopnia:

 • na kierunku: zdrowie publiczne, 6 wykładów ogólnouniwersyteckich / kursowych (2 x 15 godz.  - I rok + 4 x 15 godz. - II rok);
 • na kierunku: dietetyka: 2 wykładów ogólnouniwersyteckich / kursowych (2 x 15 godz.  - II rok);
 •  

UWAGA!

Minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia zajęć – 15 osób.

Nie ma możliwości wyboru tych samych wykładów na różnych latach studiów w jednym cyklu kształcenia.

System rejestracji w USOSweb otwarty będzie od 22.02.2023 r.  godz.12.00 do 3.03.2024 r. godz.23.59.

 

 

 

 

 

LISTA WYKLADÓW KURSOWYCH:

 1. 1800-POG-PZDIP Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego / dr J. Przybyszewska
 2. 1800-POG-PPBPO Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli / dr N. Wąsik
 3. 1800-POG-ZMZG Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia. Doświadczenia własne z uwzględnieniem metod terapii / dr M. Świtońska
 4. 1800-POG-ZwOMuKiM Zaburzenia w oddawaniu moczu u kobiet i mężczyzn. Patofizjologia, nowoczesna diagnostyka i współczesne możliwości terapeutyczne / dr hab. P. Jarzemski, prof. UMK
 5. 1800-POG-NPM Nowe prawo medyczne / dr A. Gałęska - Śliwka
 6. 1800-POG-RWCOUN Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego / dr hab. M. Mackiewicz-Milewska, prof. UMK
 7. 1800-POG-NCziS Neurochirurgia czynnościowa i stereotaktyczna. Neuromodulacja – dr hab. P. Sokal, prof. UMK
 8. 1800-POG-ZNGJ Zakamarki negocjacji - skuteczne style i techniki stosowane w rozmowach negocjacyjnych / dr Ż. Skinder
 9. 1800-POG-SIZL Szef idealny czyli jak skutecznie zarządzać ludźmi / dr Ż. Skinder
 10. 1800-POG-MwP Marketing w praktyce – od lokalizacji do wizytówki : czyli jak skutecznie budować wizerunek placówki zdrowotnej? / dr Ż. Skinder
 11. 1800-POG-ChNS Choroba niedokrwienna serca – aspekty kliniczne i lecznicze / prof. dr hab. A. Goch
 12. 1800-POG-NTJPC Nadciśnienie tętnicze jako problem cywilizacyjny / prof. dr hab. A. Goch

 

Kody dostępu do wykładów na platformie MS Teams przesłane zostaną starostom poszczególnych roczników.

pozostałe wiadomości