Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Konferencja angiologiczna

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych wraz z Katedrą Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy i Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Angiologicznego

zapraszają na organizowaną online w dniach 8-10. 09. 2021 r. 

VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Szczegółowe informacje >>

 

pozostałe wiadomości