Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Tryb prowadzenia zajęć na WNoZ od dnia 10.05.2021 r.

Zdjęcie ilustracyjne
fot. M. Kowalikowski

 Szanowni Państwo,

Nauczyciele oraz Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
W oparciu poniższe akty prawne:
 
uprzejmie informuję, że od dnia 10.05.2021 r. na wszystkich kierunkach studiów WNoZ wznowiona zostaje tradycyjna forma zajęć praktycznych, które prowadzone były w tej formie przed dniem 10.04.2021 r.
 
 

 

Jednocześnie przypominam, że wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia oraz aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej WNoZ w zakładkach:
1. Organizacja kształcenia w okresie pandemii
2.  Dokumenty procesu kształcenia
 
z wyrazami szacunku
dr Magdalena Weber-Rajek
Prodziekan ds. Kształcenia WNoZ

pozostałe wiadomości