Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zmiany w trybie organizacji zajęć dydaktycznych

obrazek: fot.A. Romański]
fot. A. Romański

Szanowni Państwo, 
Nauczyciele akademiccy i Studenci WNoZ
 
W związku z Zarządzeniem nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu podejmują następujące decyzje dotyczące procesu  dydaktycznego:
 
1. Przywrócona zostaje stacjonarna forma przedmiotów, które prowadzone były w tej formie przed dniem 29.03.2021 r. na kierunkach regulowanych: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo i Ratownictwo Medyczne oraz na ostatnim roku studiów na kierunkach: Audiofonologia, Dietetyka, Elektroradiologia, Terapia Zajęciowa, Zdrowie Publiczne:
- na studiach stacjonarnych od dnia 12.04.2021 r.
- na studiach niestacjonarnych od dnia  16.04.2021 r. (najbliższy zjazd 9.04.-11.04, ze względów organizacyjnych będzie prowadzony w całości zdalnie).
 
2. Jeżeli powrót do formy stacjonarnej w danej jednostce  nie jest możliwy ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o powiadomienie o tym fakcie Prodziekan ds Kształcenia (m.weber@cm.umk.pl) i znalezienie optymalnego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie przez studentów efektów uczenia właściwych dla danego przedmiotu np. :
 - kontynuowanie zajęć on-line;
 - przeniesienie zajęć do Centrum Symulacji Medycznych (po uzgodnieniu z dr Mirosławą Felsmann);
 - przeniesienie zajęć lub ich części na późniejszy termin (po uzgodnieniu z dr Agnieszką Radzimińską - rozklady.wnoz@cm.umk.pl
 

3. W przypadku Katedry Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz Katedry Pediatrii, Hematologii, Onkologii, ze względu na konieczność wykonania u studentów wymazów w kierunku SARS-CoV-2, z przyczyn organizacyjnych zajęcia w formie stacjonarnej będą wznowione od dnia 19.04.2021 r.
 
4. Na stronie WNoZ umieszczone zostały zaktualizowane rozkłady zajęć (zmiany na wniosek studentów oraz nauczycieli oraz za ich akceptacją). Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi rozkładami.
 
Władze Dziekańskie WNoZ
 
ZARZĄDZENIE Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

pozostałe wiadomości