Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Praktyki ponownie ruszają

obrazek: fot.A. Romański]
fot. A. Romański

 Szanowni Nauczyciele oraz Studenci WNoZ

 
Władze Dziekańskie WNoZ uzyskały zgodę Władz Rektorskich UMK na kontynuowanie praktyk zawodowych studentów WNoZ w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych (29.03. - 09.04.2021r.).
 
Dotyczy placówek , które wyrażają zgodę na przyjmowanie praktykantów.

 

pozostałe wiadomości