Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Badania diagnostyczne przed praktykami w szpitalach uniwersyteckich

obrazek: fot.pixabay]
fot. pixabay

Wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki: 

  • Niezwłocznie po ustaleniu terminu praktyk student rejestruje się na badanie do Poradni Poekspozycyjnej COVID-19 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i wskazuje pracownikowi rejestracji przewidywaną datę rozpoczęcia praktyk zawodowych w szpitalu. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:00 pod numerem tel. (52) 585-72-30. Pracownik rejestracji wyznacza datę i przewidywaną godzinę pobrania materiału do badania.
  • Odbiór skierowania na badanie możliwy jest od dnia rejestracji w godzinach 13:00-14:30 w Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych (okienko nr 1).
  • Obowiązkowemu badaniu w kierunku Covid-19 nie podlegają:
    1. osoby, które zostały zaszczepione podwójną dawką szczepionki i od drugiej dawki minęło min. 10 dni.
    2. ozdrowieńcy, jeśli od zakończenia okresu izolacji nie minęły 3 m-ce.
  • Pozostałe osoby muszą się poddać wymazowi w kierunku wirusa
  • Wymazy należy ponowić każdorazowo po zmianie jednostki w której przeprowadzono zajęcia .
  • Termin badania można umówić na dzień rozpoczęcia zajęć.

pozostałe wiadomości