ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:
Osoba kończąca studia podyplomowe parafii omówić podstawy geriatrii, gerontologii oraz posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii osób starszych przygotowującą do pracy z pacjentem geriatrycznym. Po ukończeniu osoba potrafi przeprowadzić badanie fizjoterapeutyczne, stawiać diagnozę dla potrzeb rehabilitacji, dobrać i zaplanować odpowiednie metody fizjoterapeutyczne. W programowaniu procesu fizjoterapeutycznego potrafi dobrać odpowiednie metody rehabilitacyjne uwzględniające współwystępujące schorzenia, specyficzne potrzeby i  możliwości osoby starszej oraz przeprowadzić zaplanowane działania. Uczestnik nabywa umiejętności komunikowania się z pacjentem geriatrycznym, współpracy z interdyscyplinarnym zespołem, potrafi dobrać odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt wspomagający funkcjonowanie osoby starszej.

Rodzaj studiów: społeczne
Czas trwania: 2 semestry
Kierownik studiów: dr n. med. Marta Podhorecka
Koszt studiów: 3300 zł (za 2 semestry)

Dodatkowe informacje:

strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: www.studium.cm.umk.pl

II.Rekrutacja

 

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r.
Adresaci studiów podyplomowych: Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i/lub licencjata z zakresu fizjoterapii, lekarzy
Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów
Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 30 września 2020 r.

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

CM UMK,M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl

PLAN STUDIÓW >>65.36 KB

PROGRAM STUDIÓW >>332.52 KB