Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Praktyki w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyki w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy winni m.in. przedstawić skierowanie z Uczelni a także złożyć wniosek z prośbą o zgodę na odbycie studenckich praktyk zawodowych w terminie od 1.02. do 30.04. każdego roku. Dokumenty należy kierować do p. Moniki Braszki, Specjalisty ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (budynek główny CO, niski parter, p. R47).

Wniosek (285 KB)

Skierowanie (16 KB)