Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wysokość opłat za studia

dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Nr 136 Rektora UMK z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/201816 (392 KB)

Zarządzenie nr 155 Rektora UMK z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 136 Rektora UMK (372 KB)

dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 119 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 (468 KB)