Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Upoważnienie dla osób trzecich

Upoważnienie należy przygotować w 2 egzemplarzach, po jednym dla upoważnionego i do akt.

Student składa upoważnienie osobiście w Dziekanacie WNoZ.

Wzór upoważnienia>> (666 KB)