ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Recepta od pielęgniarki

W lutym zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych zorganizowanego przez Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

To bardzo ważny moment, gdyż tylko 5 Uczelni w kraju przeprowadziło dotychczas kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych według nowych programów kursów i przepisów prawnych.

W naszym województwie pierwsze 38 pielęgniarek/położnych uzyskało kwalifikacje do samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept. Do tej edycji kursu przystąpić mogła pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny posiadająca wysokie kwalifikacje zawodowe – tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem pielęgniarka/położna po ukończeniu kursu może samodzielnie zlecać leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Nadanie nowych uprawnień pielęgniarkom/położnym potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe oraz aktywne uczestnictwo w procesie leczenia we współpracy z lekarzami. Korzyści jakie wynikają dla pacjentów to możliwość uzyskania recepty na leki od pielęgniarki/położnej, a tym samym zmniejszenie kolejek do lekarzy, szczególnie pierwszego kontaktu, jak również usprawnienie funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Zainteresowanie kursem jest ogromne, dlatego niebawem rozpoczną się następne edycje kursu. Uczelnia przystąpiła do konkursu na pozyskanie funduszy europejskich w ramach projektu POWER. Jeżeli konkurs zostanie rozstrzygnięty pozytywnie dla Uczelni, następne edycje kursów będą bezpłatne.

Serdecznie gratulujemy nowym absolwentom.

kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych "

kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych "

kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych "

kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych "