Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek – harmonogramy zjazdów

  OGÓLNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW:


KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – dotacja


SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK – IV EDYCJA – MZ

 

♦ PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH – I EDYCJA

 

♦ PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK – V EDYCJA

 

♦ PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK – I EDYCJA

 

♦ PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK – II EDYCJA


PLANY NAUCZANIA – BLOK SPECJALISTYCZNY