Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Administrator

Tworzenie i aktualizowanie stron jednostek wydziałowych (Katedr, Zakładów itd.) – Dział Promocji i Informacji CM, strona@cm.umk.pl

Tworzenie i aktualizowanie pozostałych stron dotyczących Wydziału – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, dziekwnoz@cm.umk.pl