Zakład Terapii Manualnej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-57
kizterman@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Terapii Manualnej

p.o. Kierownika - dr Maciej Dzierżanowski

dr Maciej Dzierżanowski
dr Emilia Mikołajewska
dr Adam Ochociński
dr Witold Słomko