Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel.  52 585-58-52
zpfizjoter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Podstaw Fizjoterapii

p.o. Kierownika - dr Agnieszka Radzimińska

mgr Zuzanna Piekorz
dr Agnieszka Radzimińska
dr Wojciech Smuczyński
dr Agnieszka Strączyńska
dr Katarzyna Strojek
dr Hanna Styczyńska
dr Magdalena Weber-Rajek