Zakład Pielęgniarstwa Społecznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-11
kizpielsp@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

p.o. Kierownika - dr Kamila Faleńczyk

mgr Halina Basińska-Drozd
mgr Maria Budnik-Szymoniuk
dr Kamila Faleńczyk
dr Alicja Marzec
dr Agnieszka Pluta