Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-11
kizpielsp@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

p.o. Kierownika - dr Kamila Faleńczyk

mgr Maria Budnik-Szymoniuk
dr Kamila Faleńczyk
dr Marta Lewicka
dr Alicja Marzec
dr Agnieszka Pluta