Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-04
zpielpsych@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kierownik - dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK

dr Damian Czarnecki
dr Beata Łangowska-Grodzka
dr Krzysztof Nicpoń
dr Krzysztof Opozda
mgr Mirosława Ziółkowska
dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK