Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Kurylak

dr Jolanta Czajkowska-Fesio
dr Katarzyna Dylewska
prof. dr hab. Andrzej Kurylak
dr Paulina Smyk
mgr Agnieszka Wróbel-Bania
dr Aneta Zreda-Pikies