Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego