Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

p.o. Kierownika - dr Bernadeta Cegła

dr Bernadeta Cegła
mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
dr Małgorzata Filanowicz
dr Ewa Szynkiewicz