Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
zmedandr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Medycyny Rozrodu i Andrologii