Zakład Fizjoterapii Klinicznej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

p.o. Kierownika - dr Irena Bułatowicz

dr Irena Bułatowicz
mgr Katarzyna Janowiak-Maciejewska
dr Katarzyna Pilecka-Rybka
mgr Marcin Siedlaczek
dr Grzegorz Srokowski
dr Marcin Struensee