Zakład Fizjoterapii Klinicznej - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Zakład Fizjoterapii Klinicznej


dr Irena Bułatowicz
mgr Katarzyna Janowiak-Maciejewska
dr Katarzyna Pilecka-Rybka
mgr Marcin Siedlaczek
dr Grzegorz Srokowski
dr Marcin Struensee