ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Agnieszka Bańkowska
adiunkt
Katedra Podstaw Prawa Medycznego

e-mail: a.bankowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9338-495X

Zainteresowania:
ochrona zdrowia

Terminy konsultacji:
czwartki 16.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy