ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

lek. Magdalena Waszak
asystent
Katedra Diagnostyki Obrazowej

tel.: +48 52 365 54 14
fax: +48 52 365 54 15
e-mail: m.waszak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4031-965X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy