ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr inż. Justyna Singer
asystent
Katedra Medycyny Ratunkowej

e-mail: justyna.singer@cm.umk.pl


Terminy konsultacji:
środy 7.10 - 9.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy