ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Agata Stejbach
asystent
Katedra Medycyny Ratunkowej

e-mail: agata.stejbach@cm.umk.pl


Terminy konsultacji:
Dyżury dydaktyczne w każdy wtorek w godzinach 16-17 po wcześniejszym umówieniu się (przynajmniej na 2 dni przed)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy