ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Jacek Kryś
adiunkt
Katedra Ekonomiki Zdrowia

e-mail: jacek.krys@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5680-1198

Terminy konsultacji:
poniedziałki w godz. 11.30-13.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy