ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Anna Srokowska
asystent
Katedra Fizjoterapii

e-mail: a.srokowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2330-7817

Zainteresowania:
Jestem fizjoterapeutką łączącą naukę z praktyką.
W pracy naukowej interesuje mnie badanie i rozwiązywanie problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Szczególnie zajmują mnie zaburzenia strukturalne i funkcjonalne u osób ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi i z niepełnosprawnością intelektualną.
Współpracuję z Olimpiadami Specjalnymi w programie Zdrowi Sportowcy.
Zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystuję w indywidualnej pracy z pacjentami.

Terminy konsultacji:
Poniedziałki 11.15 - 12.00
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy